Vi hyllar Sveriges mest framgångsrika företag
Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Det har vi gjort sedan år 2000.
Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Vi gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. Ett Gasellföretag har: -En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen. -Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen. -Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden. -Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren. -Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. -I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. -Sunda finanser.

ÄR NI ETT GASELLFÖRETAG?
Di Gasell finns i hela landet liksom Gasellföretagarna. Vi utser svenskt näringslivs mästare i tillväxt i 21 län. Vi producerar Sveriges största kartläggning som ger svar på vad som kännetecknar Sveriges mest framgångsrika företag. Dagens industris journalister bevakar Gasellföretagen året runt. Begreppet Gasell skapades av den amerikanske forskaren David Birch. Ett Gasellföretag är ett litet snabbväxande företag och som Birch visade redan på 1980-talet det är det dessa företag som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från storföretagen som ständigt måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Här ser ni några Gasellföretag. Klicka på bevisen för att se dem i sin helhet. Utmärkelserna är skapade och distribuerade med hjälp av TRUE, en tjänst som låter företag ge ut blockchain-säkrade officiella dokument, vilket gör dem omöjliga att tappa bort, förstöra, eller förfalska.