You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

AGIREMUS AB - Diplom

Utfärdat av Di Gasell
Vi hyllar Sveriges mest framgångsrika företag.

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Det har vi gjort sedan år 2000.

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Vi gratulerar AGIREMUS AB till att ha blivit 2021 års Gasellföretag!

Ladda ner & Skriv ut Diplom